Loại mận An Phước từ khi chọn giống, trồng đến khi cho trái chỉ trong khoảng một năm. Bắt đầu mận ra hoa đến thu hoạch chỉ khoảng hơn 3 tháng.

Phương pháp trồng mận An Phước năng suất cao là chỉ làm sạch cỏ, tưới nguồn nước ngọt phù sa, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, không phun thuốc hóa học trong giai đoạn cây mang trái, dùng bao ni lon để bọc trái mận… Nhờ áp dụng cách này, mận cho trái tươi tốt, đảm bảo toàn và hiệu quả kinh tế cao.

Khó khăn nhất khi trồng mận là bệnh ruồi đục trái. Nếu không phun thuốc để trừ ruồi thì chẳng còn trái nào nguyên vẹn trên cây. Trước thực trạng này, nhiều nhà vườn vẫn phải phun thuốc trừ ruồi, sâu đục trái khoảng 5 lần từ khi cây mận trổ hoa đến thu hoạch. Tuy nhiên những lần phun thuốc này đều giãn cách đúng tiêu chuẩn nông nghiệp nên cây trái vẫn an toàn.
Ngoài ra bà con còn dùng bao ni lon để bọc trái mận, cách này tuy tốn công nhưng an toàn cho trái mận và với người dùng.

Thu hoạch và vận chuyển

Lê Đức Anh (Tổng hợp)